Top Waifu: Tuần▼ All▼ Idol▼
 • Tệ lồn
  Chủ sở hữu: ❀ Tuệ An ❀
  Level: 5/5
  5462

  Tim Tuần: 162
 • IA
  Chủ sở hữu: LeeKiss
  Level: 5/5
  5377

  Tim Tuần: 30
 • Yuno the Yandere God
  Chủ sở hữu: cuongzzz
  Level: 5/5
  4596

  Tim Tuần: 23
 • Mèo Vanilla ღ
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 4/4
  4593

  Tim Tuần: 122
 • Chỉ Hạc
  Chủ sở hữu: Ninh-chan
  Level: 3/3
  4029

  Tim Tuần: 126
 • Efreet The Flame spirit
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 4/4
  3827

  Tim Tuần: 0
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  3662

  Tim Tuần: 24
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 4/4
  3546

  Tim Tuần: 0
 • Heart Under Blade
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3428

  Tim Tuần: 0
 • Chiya ✿ Mizugi
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3428

  Tim Tuần: 0
 • Kaguya Houraisan
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3428

  Tim Tuần: 0
 • Tsubaki to Tsuki
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 4/4
  3428

  Tim Tuần: 0
 • Yuyuko Saigyouji
  Chủ sở hữu: Bang bang
  Level: 5/5
  3428

  Tim Tuần: 0
 • Pusheen
  Chủ sở hữu: hoanganh
  Level: 5/5
  3357

  Tim Tuần: 0
 • ✿ Yoshino ✿
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  3352

  Tim Tuần: 24
 • Mikasa the Boss
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3253

  Tim Tuần: 0
 • Yuno the Yandere God
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3252

  Tim Tuần: 0
 • Sakura Kyouko
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 4/4
  3252

  Tim Tuần: 0
 • Marisa Kirisame
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3252

  Tim Tuần: 0
 • Sumino Hikage
  Chủ sở hữu: Victhor Shin
  Level: 5/5
  3252

  Tim Tuần: 0