Top 20 Waifu tuần
 • Nyanko-sensei
  Chủ sở hữu: TSIC
  Level: 3/4
  Tim Tuần: 79

  Tim tổng: 80
 • Condi của gun
  Chủ sở hữu: Gun Sugoiiiiii
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 73

  Tim tổng: 381
 • Kiều Oanh ♥
  Chủ sở hữu: TSIC
  Level: 4/5
  Tim Tuần: 69

  Tim tổng: 135
 • Saber Arturia
  Chủ sở hữu: heyheyheY
  Level: 7/3
  Tim Tuần: 31

  Tim tổng: 305
 • Heart Under Blade
  Chủ sở hữu: ❀ Tuệ An ❀
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 22

  Tim tổng: 526
 • Marisa Kirisame
  Chủ sở hữu: Mèo Vanilla
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 22

  Tim tổng: 391
 • Đông★Vệ quốc quân
  Chủ sở hữu: Jiji
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 20

  Tim tổng: 60
 • Tsubaki to Tsuki
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 17

  Tim tổng: 333
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 17

  Tim tổng: 205
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 17

  Tim tổng: 194
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: Phương Mai
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 16

  Tim tổng: 295
 • Laura Bodewig
  Chủ sở hữu: Phương Mai
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 16

  Tim tổng: 355
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: Kay ấu dâm
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 15

  Tim tổng: 530
 • Insane B★RS
  Chủ sở hữu: Kay ấu dâm
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 15

  Tim tổng: 703
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Kay ấu dâm
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 15

  Tim tổng: 2100
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: sansut1
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 14

  Tim tổng: 156
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: sansut1
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 14

  Tim tổng: 319
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: sansut1
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 14

  Tim tổng: 313
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: sansut1
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 14

  Tim tổng: 310
 • Kamineko
  Chủ sở hữu: sansut1
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 14

  Tim tổng: 339