Top Waifu: Tuần▼ All▼ Idol▼
 • Tệ lồn
  Chủ sở hữu: ❀ Tuệ An ❀
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 162

  Tim tổng: 5462
 • Reimoo
  Chủ sở hữu: Doge Chếm
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 128

  Tim tổng: 372
 • Chỉ Hạc
  Chủ sở hữu: Ninh-chan
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 126

  Tim tổng: 4029
 • Mèo Vanilla ღ
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 122

  Tim tổng: 4593
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 790
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 1284
 • Pusheen
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 737
 • Tsubaki to Tsuki
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 1409
 • Yukata Horo
  Chủ sở hữu: Aii
  Level: 6/4
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 822
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: ^-^ trong sáng
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 33

  Tim tổng: 1268
 • Hatsune Miku
  Chủ sở hữu: Risou2018
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 30

  Tim tổng: 2554
 • Saber Arturia
  Chủ sở hữu: Lily 9x
  Level: 7/3
  Tim Tuần: 30

  Tim tổng: 789
 • IA
  Chủ sở hữu: LeeKiss
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 30

  Tim tổng: 5377
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: Risou2018
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 30

  Tim tổng: 1484
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: LeeKiss
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 29

  Tim tổng: 1698
 • Laura Bodewig
  Chủ sở hữu: Phương Mai
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 28

  Tim tổng: 1502
 • Nữ Thần Thú
  Chủ sở hữu: Phương Mai
  Level: 3/3
  Tim Tuần: 28

  Tim tổng: 1439
 • Kaguya Houraisan
  Chủ sở hữu: Phương Mai
  Level: 5/5
  Tim Tuần: 28

  Tim tổng: 1071
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 24

  Tim tổng: 1049
 • Erio Touwa
  Chủ sở hữu: Concuthongthai
  Level: 4/4
  Tim Tuần: 24

  Tim tổng: 3662