Thông tin
  • Yaoi

    Yaoi

    Trai x Trai. Thể loại này còn được gọi là BL (Boy Love) hoặc Đam Mỹ.

Danh sách truyện: Yaoi

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành