Thông tin
  • Humiliation

    Humiliation

    Làm xấu hổ, mang tính ép buộc hoặc đặt một nhân vật nào đó vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không trốn tránh được.

Danh sách truyện: Humiliation

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành