Thông tin
  • Doujinshi

    Doujinshi

    Thể loại truyện phóng tác do fan vẽ, hoàn toàn không liên quan với truyện gốc. Tác giả vẽ Doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện nhại lại theo sở thích của mình.

Danh sách truyện: Doujinshi

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành