Thông tin
  • Ponytail

    Ponytail

    Trong Anime/Manga thì chúng ta thường thấy đây là kiểu tóc buộc một bên phải hoặc trái. Hoặc buộc phía sau: Kiểu tóc đuôi ngựa.

Danh sách truyện: Ponytail

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành