Thông tin
  • Kuudere

    Kuudere

    Kiểu nhân vật bề ngoài cực kì lạnh lùng để che giấu cảm xúc bên trong. Chỉ mở lòng khi chinh phục được nàng.

Danh sách truyện: Kuudere

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành