Thông tin
  • Horror

    Horror

    Là một loại kinh dị thông thường. Tạo sự rùng rợn và ghê sợ khi xem chúng. Thể loại Horror không có cảnh mổ xẻ tình dục kinh tởm quá mức như Guro. Hầu hết chỉ là giết chóc đơn thuần, hoặc nội dung ma quỷ, máu me ở mức độ khiến chúng ta ghê sợ.

Danh sách truyện: Horror

Mặc định: Mới nhất Top Like: ▼Ngày ▼Tuần ▼Tháng ▼All ▼Thịnh Hành