Thông tin
 • Soldier Team

  Soldier Team

  We are soldiers, we are not afraid of death.

  Trưởng nhóm: Akai⠀
  Phó nhóm: Haotaru
  Facebook: FB.com/soldierteam.hentai/
  Discord: Discord.gg/x4aytNspAr
  Lượt thích: 382.594
  Ngân sách: 151.377 yên
  Top Tuần: 5 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Soldier Team