Thông tin
 • Ship of The Dream

  Ship of The Dream

  Đây là trang cập nhật truyện tranh do nhóm Ship Of The Dream làm ♥

  Trưởng nhóm: noobv2
  Facebook: FB.com/ShipOfTheDream/
  Lượt thích: 7.556
  Ngân sách: 5.364 yên
  Top Tuần: 0 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Ship of The Dream