Thông tin
 • Quân cảng Kancolle X

  Quân cảng Kancolle X

  ...(...) làm cho vui và cho mọi người =)))

  Trưởng nhóm: sollwkunlc5341
  Facebook: FB.com/quancangkancolle/
  Lượt thích: 8.074
  Ngân sách: 5.734 yên
  Top Tuần: 0 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Quân cảng Kancolle X