Thông tin
 • Easter.

  Easter.

  Các bạn có thể vào discord nhóm để xin vào team, giao lưu, hoặc thuê dịch truyện qua đường link discord bên trên.

  Trưởng nhóm: ༦Shikibara
  Phó nhóm: Ken Mỗ
  Facebook: FB.com/EasterGroupTranslation/
  Discord: Discord.gg/fT2eJSnYhg
  Lượt thích: 166.777
  Ngân sách: 47.557 yên
  Top Tuần: 0 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Easter.