Thông tin
 • Dream Stealers

  Dream Stealers

  Nhóm được tái sinh thành một tên mới và đang rất cần những bạn biết dịch thuật và biên tập hãy chung tay cùng nhóm để phát triển xa hơn nữa. Bất cứ chuyện gì liên quan đến nhóm của bọn mình thì hãy nhắn tin với mình để giải quyết. Cảm ơn.

  Trưởng nhóm: NextAV
  Phó nhóm: H20zzz
  Facebook: FB.com/thedreamstealers/
  Lượt thích: 341.645
  Ngân sách: 101.472 yên
  Top Tuần: 0 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Dream Stealers