Thông tin
 • Bác Lệ Thần Xã

  Bác Lệ Thần Xã

  Leader là gái, chấm hết

  Trưởng nhóm: Iam Neyk
  Phó nhóm: An-chan
  Facebook: FB.com/bacledaubuoi/
  Discord: Discord.gg/vJ2rRFmvgZ
  Lượt thích: 313.547
  Ngân sách: 69.498 yên
  Top Tuần: 6 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Bác Lệ Thần Xã