Thông tin
 • Bác Lệ Thần Xã

  Bác Lệ Thần Xã

  Leader là gái, chấm hết

  Trưởng nhóm: Đùi =/
  Facebook: FB.com/bacledaubuoi/
  Discord: Discord.gg/baclethanxa
  Lượt thích: 250.628
  Ngân sách: 14.530 yên
  Top Tuần: 2 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Bác Lệ Thần Xã